Van binnenuit iets tot leven wekkenHANDELINGSONDERZOEK

Wanneer veranderingsprocessen binnen organisaties stagneren, dan kunnen we ervoor kiezen om te starten met een handelingsonderzoek. Dit is een vorm van kwalitatief onderzoek wat ik vaak inzet wanneer een bedrijf concrete veranderingen wil bewerkstelligen. Dit onderzoek wekt namelijk letterlijk van binnenuit iets tot leven. De verhalen van de mensen zelf, met hun kijk en hun werkelijkheid van de organisatie waarin ze samenwerken, vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. Tijdens het handelingsonderzoek werk ik met de menselijke emoties die op het eerste oog vaak niet direct zichtbaar zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het bekende ‘wandelgangen circuit’. Tijdens het onderzoek richten we ons op het ontdekken en blootleggen van onderliggende thema’s, welke een stagnerende werking hebben op het veranderingsproces. De uitkomst van dit onderzoek is vaak een heel mooi beginpunt van het organisatiebegeleidingstraject welke ik in overleg  met alle betrokkenen opmaak.