Het geheel is meer dan de som der delen

Aristotles : 384 - 322 voor ChristusOVER HET CONSILIUM

In 1997 heb ik, Nicolien van Tol, de vrijgevestigde praktijk Het Consilium opgericht. De reden dat ik de praktijk Het Consilium heb genoemd heeft te maken met de betekenis. Het Consilium verwijst naar raad van wijze mensen. Daarnaast verwijst het naar de kracht van de gezamenlijke wijsheid, ingegeven en gevormd door samenwerking. 

 

Door samen te werken wordt wijsheid ontwikkeld en kan wijsheid groeien. Op basis van evenwaardigheid kan je betekenis geven aan het leven van anderen. Beiden zijn voor mij grote waarheden die passen bij mijn kijk op het leven. 

 

Daarnaast heeft mijn praktijk zich door de jaren heen steeds meer ontwikkeld als een netwerkorganisatie. Vanuit Het Consilium is een expliciet samenwerkingsverband met landelijk geregistreerde professionals ontstaan. Dit netwerk kenmerkt zich door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties. Het samenwerkingsverband biedt een kwalitatieve meerwaarde aan éénieder die gebruik maakt van de diensten van Het Consilium.

Kan ik je helpen, heb je vragen of opmerkingen, laat het me weten.

Bel of mail me of vul het contactformulier in.