Focus op mentale fitheid, vakmanschap en toekomstINDIVIDUELE ORGANISATIE COACHING

Als coach kan ik zowel individuele medewerkers, leidinggevenden alsook bestuurders binnen een organisatie begeleiden tijdens een persoonlijk ontwikkelingsproces. Je kunt dit het beste inzetten wanneer je een wenselijke en duurzame verandering tot stand wil brengen bij een individu binnen de organisatie. De wenselijke verandering kan gericht zijn op het werknemerschap, het werkgeverschap, ziekte, houding of bijvoorbeeld (dis) functioneren. Hierbij ondersteun ik op professionele wijze het individu om zijn of haar zelf uitgekozen werkdoelen te behalen en te bestendigen. 

Dit bereiken we door middel van gestructureerde en op interactie gerichte gesprekken met elkaar, waarbij ik gebruik maak van passende tools en technieken. Bij deze vorm van coaching richt ik me, bij de betreffende persoon, met name op vastgestelde doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, in relatie tot zakelijke capaciteiten en vaardigheden. Om die doelen te bereiken reflecteren we onder andere op het huidige kunnen van diegene en reik ik handvatten aan om daarmee vooruit te kunnen. Mijn manier van coachen is praktisch en met zicht op de toekomst.