Van eigen verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheidTEAMBEGELEIDING

Om doelen die een organisatie heeft gesteld ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, heb je effectieve en goed samenwerkende teams nodig. Hierbij is het heel belangrijk dat alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. In de praktijk zie ik vaak gebeuren dat vooraf opgestelde begeleidingstrajecten toch niet het gewenste effect hebben. Dit is de reden waarom ik aan de slag ga met alle teamleden die bij het proces betrokken zijn. Aan de hand van individuele gesprekken met alle teamleden en leidinggevenden, stel ik een op maat gemaakt begeleidingstraject op. Hierbij is het van het grootste belang dat het traject pas kan worden uitgevoerd, nadat alle betrokkenen zich hebben uitgesproken en zich hebben geconformeerd aan dit plan.