Werkt vanuit vertrouwen, oprechtheid en transparantieVERTROUWENSPERSOON

Niemand werkt alleen. In je werk heb je altijd wel te maken met andere mensen, zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs en controleurs. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Zo kun je te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs met geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: een hoop menselijk leed, verloop, productiviteitsverlies, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan deze onderwerpen, zoals in de wet Psychosociale Arbeidsbelasting genoemd staat. 

 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hierbij uitkomst bieden! Het in de hand nemen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf werkt zeer effectief. Vooral als het gaat om voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen en het voorkomen van vervelende, persoonlijke gevolgen zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wanneer je op zoek bent naar een goede vertrouwenspersoon binnen de organisatie dan kan ik je op twee manieren helpen. Ik kan zelf invulling geven aan de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Ook kan ik, als coach en adviseur, een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf ondersteunen in zijn of haar werkzaamheden.

 

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig. Hieronder valt het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers en tevens het op de juiste manier analyseren van voorvallen en het adviseren hierin. Het is duidelijk dat het in alle gevallen zal gaan om delicate kwesties, die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen met strikte vertrouwelijkheid.